AFRS Group

Over Ons

Algemeen

De AFRS Groep is ontstaan uit de behoefte om onafhankelijk advies en onderzoek te verzorgen in relatie met alle zaken die rondom asbest spelen. De AFRS Groep bestaat uit AFR Services BV, AFRS Inspectie & Analyse BV en AFRS Ingenieurs BV.

Wij zijn een jonge groep bedrijven met een brede ervaring op het gebied van asbest advies en onderzoek. De drie pijlers waar wij op bouwen zijn: betrouwbaarheid, kwaliteit, integriteit.

Asbest is tot en met 1993 op grote schaal toegepast in Nederland en is tot de dag van vandaag veel in het nieuws. Asbest is vooral veel gebruikt als bouwmateriaal. Het werd als een duurzaam materiaal beschouwd welke slijtvast en goedkoop was toe te passen. De gezondheidsrisico’s van asbest zijn later pas bekend geworden. Wanneer er zorgvuldig wordt omgegaan met de risico’s dan blijven deze binnen de gestelde eisen.

AFRS Inspectie & Analyse BV is gespecialiseerd en geaccrediteerd (I 285) voor eindcontroles na asbestsanering conform NEN 2990. Verder is het laboratorium AFRS Inspectie & Analyse BV geaccrediteerd (L 570) voor analyses van asbesthoudende materialen (conform NEN5896) en stof-/kleefmonsters (NEN2991/VDI3877).

Doelgerichte oplossingen voor asbestproblematiek

Door AFRS in te schakelen haalt u kennis, ervaring en een professionele partner in huis die u helpt om op een goede manier om te gaan met de risico’s van asbest. Een persoonlijke benadering met open en heldere communicatie zijn ons uitgangspunt.

Onze medewerkers hebben jarenlang ervaring opgedaan bij diverse adviesbureaus. Hierdoor kunnen wij heldere en adequate pragmatische adviezen geven. Als klant krijgt u een volwaardige partner en kunnen wij u tijdens uw project van begin tot eind goed adviseren.

De asbestwereld is een web van verschillende spelers waarbij kennis van wet en regelgeving noodzakelijk is. Wij volgen de veranderingen op de voet en kunnen u zo een gedegen advies geven gebaseerd op actuele wetgeving, waarbij we toekomstige wijzigingen meenemen in ons advies.

Als klant van de AFRS Groep krijgt u een volwaardige partner voor al uw asbestvragen. U kunt bij ons terecht voor asbestinventarisaties, eindcontrole metingen na asbestsaneringen (NEN2990) en/of risico-onderzoeken (NEN2991) en analyse met SEM van kleefmonsters (NEN2991) en luchtmetingen conform ISO14966/NEN2991. Voor validaties/terugschalingsmetingen conform SCi548 / SCi547 kunt u ook bij ons terecht.

AFRS staat voor:

 • Een betrouwbare partner voor uw zaken rondom de problematiek van asbest
 • Heldere en duidelijke asbestinventarisaties.
 • Voor analyses van materiaalmonsters op asbest en eindcontroles na asbestsanering
 • Een vast aanspreekpunt

Onze werkwijze

Het proces van asbestverwijdering.

Zonder een geldig asbestinventarisatierapport mag er niet gesaneerd worden door een asbestverwijderingsbedrijf. Als opdrachtgever wenst u hoe dan ook een helder en volledig beeld van het eventueel aanwezige asbest in uw gebouwen en/of objecten. Daarnaast wenst u uiteraard te weten welke maatregelen u moet treffen om dit te laten verwijderen conform huidige wet- en regelgeving of welke maatregelen er nodig zijn voor het in stand houden van het gebouw en/of object.

De materialen waarin asbest is toegepast zijn zeer divers, voorbeelden hiervan zijn o.a. vloerbedekking, dakbedekking (golfplaten, dakleer), isolatiemateriaal (hitte, elektriciteit), brandwerend plaatmateriaal, pakkingen, slijtvaste materialen zoals rem- en frictiebekleding. Er zijn meer dan 3000 toepassingen waarin asbest is toegepast. Ons geaccrediteerde laboratorium AFRS Inspectie & Analyse BV kan uw materiaalmonsters analyseren op asbest conform NEN5896 (polarisatiemicroscopie)

Het verwijderen van in het verleden toegepaste asbest is gebonden aan strenge wetgeving en veiligheidseisen. AFRS Ingenieurs BV is hierbij uw partner bij uitstek. Door onze vakkundigheid, snelheid en flexibiliteit voorzien wij u van betrouwbare adviezen. AFRS Inspectie & Analyse BV kan als het asbest is verwijderd de verplichte wettelijke eindcontrole uitvoeren conform NEN2990. Op locatie ontvangt u gelijk een certificaat of de ruimte al dan niet veilig kan worden betreden.

Daarnaast zijn wij de partner bij uitstek voor het uitvoeren van risicobeoordelingen conform NEN2991 wanneer er een asbestverontreiniging is geconstateerd. Kortom, wij hebben een team van specialisten die u kunnen helpen bij al uw vragen met betrekking tot asbest.

 • Projecten

  Projecten

  Wij kunnen uw projecten met betrekking tot het inventariseren, saneren en de vrijgave na verwijdering van asbest van A tot Z voor u begeleiden. Ook indien het gewenst is innovatieve methodes toe te passen kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Hierdoor heeft u een betrouwbare partner met kennis en ervaring waardoor u ervan verzekert bent dat uw project goed begeleid wordt. Heldere communicatie en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat u weet waar u aan toe bent en de projectdoelstellingen worden behaald.

 • NEN2991

  NEN2991 Risicobeoordeling/Calamiteiten

  Heeft u een vermoeden van een asbestbesmetting en / of heeft u een calamiteit? Dan kunnen wij deze voor u onderzoeken conform de NEN2991. Het in kaart brengen van de asbestrisico's vereist deskundigheid en ervaring. Ook is de snelheid van handelen vaak een vereiste, AFRS Ingenieurs begrijpt dit en is hierbij voor u een waardevolle partner.

  De goudfiltermetingen en stof-/kleefmonsters worden geanalyseerd bij uw geaccrediteerde laboratorium van AFRS Inspectie & Analyse met behulp van elektronenmicroscopie (SEM).

 • Terugschalings/validatie metingen

  Terugschalings/validatie meting

  Ook voor het terugschalen van saneringen naar een lagere risicoklasse van bijvoorbeeld een risicoklasse 3 naar 2 kunt u bij AFRS Ingenieurs terecht. Door persoonlijke luchtmetingen (PAS) en lucht concentratie metingen conform de SCi548/NEN-689/SCi547 wordt gevalideerd of dit mogelijk is. Hierbij sturen wij bij het opstellen van het werkplan van de saneerder, het opstellen van een meetplan, meting en beoordeling op de saneringslocatie en toestemming van de arbokerndeskundige.

  Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 • Asbestinventarisatie

  Asbestinventarisatie

  AFRS Ingenieurs is door Tüv gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform SC540. Hierbij onderscheiden wij 3 types inventarisaties:

  Type A, een volledige asbestinventarisatie van alle direct zichtbare asbesthoudende toepassingen. Een type A onderzoek bestaat uit een vooronderzoek (deskresearch) waarin de relevante documenten en archieven waarin mogelijk de toepassing van asbest en asbesthoudende producten worden geraadpleegd. Dit kan omvatten bouwtekeningen, archieven van verbouwingen of renovaties, beschrijving van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen et cetera. Het ontbreken van deze gegevens kan leiden tot het niet ontdekken van asbesthoudende toepassingen. Op basis van de voorinformatie wordt een inventarisatieplan opgesteld waarmee de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) op locatie een inspectie uitvoert. Tijdens deze inventarisatie zullen de locaties van de asbestverdachte materialen worden vastgelegd. Een monster van elke asbestverdachte toepassing wordt in het ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium van AFRS Inspectie & Analyse geanalyseerd conform de NEN5896. Van de aangetroffen asbesthoudende materialen wordt een risicoklasse-indeling gemaakt ten behoeve van de verwijdering van deze materialen middels SMA-rt. Uw asbestinventarisatie-rapport wordt als pdf naar u verstuurd.

  Type B, een vervolg op de type A inventarisatie waarin middels sloopwerkzaamheden in de constructie verborgen asbest wordt onderzocht. Locaties van in de constructie verborgen asbest die in het type A onderzoek niet konden worden geinventariseerd worden in een type B inventarisatie onderzocht door de constructie op de benoemde plaatsen te slopen. Zo nodig wordt daarbij een SC530 asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld om de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen. Ook van deze inventarisatie ontvangt u een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden, aard en locatie van het aangetroffen asbest inclusief een verwijderingsadvies in pdf-vorm.

  Onvoorzien asbest tijdens sloop en/of renovatie, het kan zijn dat bij renovatie of sloop toch nog niet eerder ontdekte asbestverdachte materialen worden aangetroffen. Deze worden door ons binnen 24 uur geinventariseerd zodat uw proces minimaal wordt verstoord.

  NEN2991. Juist bij een asbestinventarisatie worden situaties onderkend waarbij een groot risico voor bloostelling aan asbest bestaat. Onze inventariseerders zullen u dan adequaat begeleiden bij het beheersen van deze risico's. In overleg met u worden de noodzakelijke maatregelen genomen en we kunnen indien u dat wenst gelijk een Risicobeooordeling voor blootstelling aan asbest conform de NEN 2991 opstarten. Dat wordt door ons gefaseerd aangepakt om het onderzoek zo effectief mogelijk te laten zijn.

 • Metingen en Inspecties

  Metingen en Inspecties

  Eindcontroles na asbestsanering conform NEN 2990

  Na asbestverwijdering is een wettelijke eindcontrole verplicht. Deze bestaat tenminste uit een visuele inspectie en in het geval van situaties in een containment ook uit luchtmetingen.

  Wij kunnen deze wettelijke eindcontrole conform de NEN2990, door heel Nederland voor u uitvoeren. Wij doen dit door middel van compleet uitgeruste mobiele laboratoria.

  De NEN2990 beschrijft de wettelijke eindcontrole na verwijdering van asbest uit:

  • Bouwwerken en objecten
  • Verwijderen van asbest uit constructies
  • Verwijdering van asbest na een calamiteit

  Neem contact met ons op voor het inplannen van deze eindcontroles en/of informeer naar de mogelijkheden

 • Laboratorium

  Laboratorium

  Bij ons geaccrediteerd laboratorium kunt u terecht voor analyse van monsters op asbestvezels:

  • Materiaalmonsters conform NEN5896 (polarisatiemicroscopie)
  • Kleefmonsters conform ISO14966/NEN2991/VDI3877 (elektronenmicroscopie)
  • Luchtmonsters conform ISO14966/VDI3492 (elektronenmicroscopie)
  • Analyse van MMMF (Man Made Mineral Fibres) met behulp van elektronenmicroscopie

  Wij zijn in het bezit van een elektronenmicroscoop voor het analyseren van luchtmonsters die genomen zijn met behulp van goudfilters. Wij kunnen uiteraard ook de luchtmetingen voor u uitvoeren. Deze metingen kunnen worden uitgevoerd conform de ISO14966/VDI3492. Goudfiltermetingen worden onder andere ook uitgevoerd bij risicobeoordelingen conform de NEN2991. Ook voor PAS metingen en/of achtergrondmetingen goudfilteranalyses (o.a. gebruikt bij terugschalingen conform SCi548/SCi547) kunt u bij ons terecht.

  Ook voor andere toepassingen stellen wij onze SEM beschikbaar en werken graag met u samen wanneer kennis en expertise van elektronenmicroscopie gewenst is.

  Asbest onder de elektronenmicroscoop (SEM)

  • Chrysotielvezels
  • Elementenspectra van chrysotiel.
 
Vacatures

Wegens groei zijn wij opzoek naar nieuwe collega’s voor de functie van inspecteur/analist (40 uur p/w):

Als inspecteur/ analist inspecteer je objecten/ruimtes op aanwezigheid van asbest en analyseer je Luchtmonsters op vezels conform NEN2990.

Wat zijn de verantwoordelijkheden:
-het beoordelen op geschiktheid van het te inspecteren of te analyseren object;
-uitvoeren van visuele inspecties;
-uitvoeren van asbestvezeltelling;
-opstellen inspectie- en analyserapporten;
-kalibreren en instellen van meetmiddelen;
-behartigen van de technische administratie van projecten;
-correct en juist contact met opdrachtgevers.

Eisen:
-MBO-denk en werkniveau;
-goede beheersing van de Nederlandse taal;
-goede communicatieve vaardigheden;
-In het bezit van B rijbewijs.

Wat bieden wij jou?
-Een interne opleiding tot inspecteur/ analist asbest;
-Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden;
-Doorgroeimogelijkheden.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief met CV te mailen naar pz@afrs.nl.


Daarnaast zijn wij ook opzoek naar nieuwe collega’s voor de functie van PLM/SEM Asbestanalist (40 uur p/w):

Wat zijn de verantwoordelijkheden:
-Het uitvoeren van analyses op asbestverdachtematerialen met behulp van polarisatiemicroscopie;
-Het uitvoeren van luchtmonsters en kleefmonsters analyses met behulp van een elektronenmicroscopie;
-Werken conform werkinstructies en kwaliteitsnormen;
-ondersteunen van de manager analyse met betrekking tot kwaliteitszaken, ringonderzoeken;
-bestellen van laboratorium artikelen/magazijn en het beheer hiervan;

Functie eisen:
-MBO-diploma of door opleiding en ervaring verkregen gelijkwaardig niveau met laboratorium achtergrond;
-goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
-kennis van MS Office;
-geen 9 tot 5 mentaliteit;
-woonachtig binnen een straal van 20 km;

Wat bieden wij jou?
-Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden;
-Doorgroeimogelijkheden.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief met CV te mailen naar pz@afrs.nl.Wegens groei van onze organisatie zijn wij opzoek naar een nieuwe collega voor de functie van Planner (40 uur p/w):

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
Naast het beantwoorden van de telefoon en het verzorgen van de planning voor onze buitendienstmedewerkers kom je te werken met enthousiaste collega’s die van aanpakken weten. Je ondersteunt de manager inspectie en beheert ook een aantal administratieve zaken. Belangrijk is dat je dienstverlener pur-sang bent en weet wat de klant wenst. Een commerciële instelling in combinatie met een pragmatische aanpak zijn voor jouw gesneden koek.

Wat vragen we van jou?
Je bent flexibel, kunt snel schakelen en kunt zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren. Maar bovenal ben je klantgericht en dienstverlenend ingesteld. We zoeken iemand met MBO werk- en denkniveau die ervaring heeft in een dienstverlenende omgeving. Planningservaring is geen must maar mooi meegenomen. Daarnaast beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en heb je kennis van MS Office. Vanwege de klantgerichte omgeving is het belangrijk dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt en woonachtig bent in de regio Utrecht.

Wat bieden wij jou?
Naast een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden kom je te werken in een in een leuk jong team met een platte organisatiestructuur en doorgroeimogelijkheden. AFRS I&A is een jonge onderneming met een gezonde ambitieuze groeidoelstelling en praktische inslag. We staan met beide benen op de grond en zoeken een nieuwe collega met pit.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief met CV te mailen naar pz@afrs.nl..

 

 

Contact

Adres

AFRS Group Proostwetering 81 3543 AC Utrecht 030 - 304 00 84

FIND OUR LOCATION AND DROP BY

View on Google Maps